Kelkkailua koskevat säännöt

 

Moottorikelkkailua koskevat säännöt

Liikkuminen maastossa
Maastossa liikkuminen vaatii aina maanomistajan tai maanhaltijan luvan. Erityislupaa ei tarvita merkityillä virallisilla moottorikelkkailureiteillä ja jääpeitteisellä vesialueilla liikuttaessa. Moottorikelkkailu-urilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain.

 
Vaatimukset kuljettajalle
 
Maastossa moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Poikkeuksen muodostaa alue, joka voidaan sulkea tätä tarkoitusta varten. Tällöin myös alle 15 -vuotias saa harjoitella turvallista kelkkailua. Oma pihapiiri tai esimerkiksi peltoalue eivät täytä suljetun alueen kriteerejä. Suljetuksi alueeksi katsotaan esimerkiksi aidoilla rajattu alue, jolle pääsyä voidaan rajoittaa ja jota voidaan tarkkailla.

Ajokortti
 
Virallisilla moottorikelkkareitillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Yleisemmin moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeata tai jos sitä on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta tarpeellisena, saa kelkkaa tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

Rattijuopumusta koskevat säännökset
 
Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa, maastossakin:

Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea,
Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea alkoholia veressä.

Nopeus
 
Moottorikelkkailua koskevat nopeusrajoitukset:
Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h,
Muualla tiellä enintään 40 km/h,
Jääpeitteisellä vesialueella nopeus on enintään 80 km/h, kuitenkin reitillä 60 km/h ja jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.
 
Kypärän käyttäminen
 
Kypärä on kelkkailijan tärkein turvaväline ja siksi se on määrätty pakolliseksi kuljettajalle ja matkustajalle. Kypäränkäyttöpakko koskee myös avonaisessa reessä matkustavia.

Ajovalojen käyttö
 
Kelkalla liikuttaessa on tarpeen käyttää ajovaloja. Virallisella moottorikelkkareitillä ajovalojen käyttö on pakollista. Moottorikelkat on rekisteröitävä ja rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä mukana.