Kevätkokouksen ydinkohdat

23.5.2017

- Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Esa Taskinen sekä Pasi Huttunen. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Ismo Marin, jättäytyi pois hallituksesta.

- Kerho osallistuu tulevana talvena myös alueen virallisten reittien kunnossapitoon. Tästä peritään hoitosuorituksiin perustuvaa korvausta alueen reittipoolilta. Myös kerhon omien urien merkkausta ja kunnossapitoa kehitetään. Talvisen kunnossapidon parantamiseksi kerho tarvitsee lanaveturin, jonka hankkimiseksi suoritetaan varainhankintaa mm. talkootyöllä sekä reittien varsille sijoitettavalla palvelukartastolla.

- Vieremän ja Otanmäen välistä reittiä pyritään kehittämään yhdessä Vieremän kunnan kanssa.

- Syksyn talkoopäiviksi sovittiin jo nyt lauantait 28.10. sekä 11.11. Reittien raivausta on suositeltavaa tehdä myös omatoimisesti ja lisätalkoista sovitaan vielä tarvittaessa erikseen.

- Kerhon urille on tarvista erilaiselle silta ja merkintämateriaaleille. Mikäli jollakin seuralaisella olisi joutilaana tai tiedossa mm. vanhoja pylväitä tai kansilankkuja, kerho on todella kiitollinen.